Aspecte legale

Cine poate solicita servicii de psihologie pentru minori?

Este important sa stiti ca numai parintii sau tutorii legali ai copilului minor pot solicita o evaluare psihologica. In cazul absentei lor, este nevoie de acordul scris al acestora si imputernicirea persoanei insotitoare. Adolescentii incepand cu 16 ani pot veni neinsotiti, dar au nevoie de acordul scris al cel putin unuia dintre parinti pentru solicitarea serviciilor de psihologie.

Rezultatele evaluarilor psihologice sunt confidentiale si vor fi puse la dispozitia unei terte parti  numai la solicitarea sau cu acordul scris al parintilor.

Cine poate oferi servicii de psihologie pentru minori?

Sunt necesare cateva conditii pentru ca un psiholog sa aiba dreptul legal de a oferi servicii de psihologie pentru copii:

 • Sa fie acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania si sa aiba atestat de libera practica valabil (poti verifica aceste indeplinirea acestor conditii in Registrul Unic al Psihologilor de pe copsi.ro)
 • Sa fi urmat cursuri de formare profesionala in metode de evaluare, consiliere, interventie sau psihoterapie specifice pentru copii si familie
 • Sa detina licente de utilizare a probelor de evaluare psihologica adresate copiilor (chestionare, teste, etc).

Mai este important de stiut ca intr-o evaluare psihologica este obligatoriu sa fie folosite minim doua probe (teste psihologice valide, recunoscute). In cazul probelor standardizate, este obligatoriu ca psihologul sa detina licente de utilizare de la un furnizor acreditat. Corectitudinea unei evaluari depinde de validitatea si credibilitatea instrumentelor folosite. Interpretarea rezultatelor este relevanta numai pentru scopul solicitat si nu poate fi generalizata pentru alte scopuri sau situatii.

Ce tip de informatii va vor fi solicitate?

In procesul de evaluare se folosesc informatii utile din surse multiple si contexte diverse (obtinute prin intermediul si cu acordul parintilor):

 • intervievarea parintilor (interviu de anamneza, chestionare standardizate)
 • observarea directa a comportamentului copilului
 • analiza unor materiale personale ale copilului (desene, picturi, modelaje, caietul de teme si alte documente scolare etc) sau a fotografiilor si materialelor video cu momente importante din viata copilului, acolo unde sunt disponibile
 • aplicarea instrumentelor psihometrice (scale de evaluare, teste, chestionare standardizate etc)
 • solicitarea de informatii de la alte persoane relevante (ex: educatoare, invatatoare, profesori) prin intermediul unor chestionare standardizate

Toate aceste informatii sunt extrem de utile in formularea corecta a ipotezelor diagnostice si construirea programelor de interventie personalizate.

Ce trebuie sa contina un Raport de evaluare psihologica?

Raportul de evaluare trebuie sa mentioneze care este scopul solicitarii, cine face solictarea, probele utilizate si rezultatele cantitative sau calitative ale acestora, interpretarea rezultatelor, concluzii si recomandari. De asemenea, Raportul trebuie sa mentioneze numarul de sedinte care au fost necesare precum si daca evaluarea s-a facut sau nu in prezenta unuia sau ambilor parinti / tutori legali, dar si scopul exclusiv sau limitele utilizarii raportului. In functie de scopul evaluarii si de tipul probelor utilizate, Raportul are o valabilitate limitata (intre 30 si 60 de zile).

Orice Raport de evaluare psihologica trebuie sa poarte obligatoriu datele de identificare ale Cabinetului Autorizat (nume, cod de inregistrare, cod fiscal), parafa profesionala a psihologului emitent si semnatura acestuia (acelasi psiholog care a facut evaluarea si care detine licente nominale pentru testele utilizate) precum si timbrul profesional care atesta legalitatea si valabilitatea acelui Raport (postat pe prima pagina, dreapta-sus si marcat cu stampila cabinetului de psihologie). In cazul in care psihologul emitent are grad profesional "in supervizare", este obligatoriu ca Raportul de evaluare sa fie parafat si semnat si de psihologul supervizor.

Care sunt drepturile si obligatiile partilor (beneficiarul si furnizorul de servicii psihologice)?

Beneficiarul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1. Sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice
 2. Sa achite integral pretul serviciilor psihologice agreate cu furnizorul acestora, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plata acceptata de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta
 3. Sa respecte indicatiile furnizorului serviciului psihologic si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice
 4. Sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat

Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1. Sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice agreat cu beneficiarul acestora
 2. Sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului stabilit cu beneficiarul
 3. Sa nu fie constrans in niciun fel cu privire la modalitatea exercitarii profesiei
 4. Sa respecte confidentialitatea actului psihologic si al rezultatului acesuia precum si secretul profesional, potrivit art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213 / 2004, aprobate prin H.G. nr. 788 / 2005.
 5. Sa elibereze beneficiarului, in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora

Ce este consimtamantul informat?

Parintele sau tutorele legal al minorului pentru care se solicita servicii psihologice trebuie sa ofere o declaratie pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentalitatii serviciilor psihologice, precum si de dreptul de a se retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor psihologice. De asemenea, trebuie sa declare ca a luat la cunostinta de faptul ca rezultatul evaluarii nu poate fi utilizat decat in scopul agreat si nu poate fi utilizat in alt scop fara informarea si consimtamantul scris al emitentului.

In cazul in care rezultatul serviciilor psihologice trebuie adus la cunostinta unei terte parti (ex: medici, cadre didactice) direct de catre psiholog, parintele sau tutorele legal trebuie sa solicite expres acest lucru si sa isi dea acordul scris, cu nominalizarea tertei parti (nume persoana, calitate, institutie si scopul exclusiv al utilizarii Raportului).

Despre legislatia care reglementeaza profesia de psiholog cititi mai multe pe www.copsi.ro

 

 

error: Continutul este protejat la copiere !!! Toate drepturile rezervate - psiholog Monica Bolocan.